UYGUNLUK BEYANI.

Bu araç, 1999/5 / Avrupa Topluluğu Konseyi veya 2014/53 / AB sayılı Yönergelere tabi radyo dalgaları gönderen ve / veya alan sistemler içeriyor. Sistem üreticileri, sistemlerin, 1999/5 / AB sayılı Direktif veya 2014/53 / AB sayılı direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.

 

Kullanıcı El Kitabına Ek