Kullanım ömrünün sonuna gelmiş araçların geri kazanımı - Opel Türkiye

OPEL GERİ KAZANIM KONSEPTİ.

Araçlar ömürlerinin sonuna geldiklerinde ne olacaklar?

Kullanım ömrünün sonuna gelmiş araçların geri dönüşümü

Teslimat

Araç sahibi, ömrünü tamamlamış aracını (ÖTA), ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme tesislerine uygun olarak teslim etmek ve teslim yeri yetkilisinden araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlüdür.

Kullanım ömrünün sonuna gelmiş araçların geri dönüşümü

Ön-İşlem ve Atıklardan Arındırma

Öncelikle akü sökülür ve hava yastıkları devreden çıkartılır. Daha sonra yakıt dahil diğer tüm çalışma sıvıları ÖTA’dan tahliye edilir. Bunlara motor yağı, şanzıman yağı ve fren sıvısı ile soğutma sıvıları ve klima sisteminin soğutma sıvısı da dahildir.

Kullanım ömrünün sonuna gelmiş araçların geri dönüşümü

Sökme

Sonraki aşama, kullanılmış parça olarak satışa sunmak veya yeniden üretim parçaları için baz olarak kullanmak üzere, bileşenlerin veya sistemlerin sökülmesidir. Ekonomik açıdan uygunsa, plastik veya cam gibi malzemeler geri dönüşüm amacıyla çıkartılır.

Kullanım ömrünün sonuna gelmiş araçların geri dönüşümü

Depolama

Çevresel açıdan tehlikeli malzemeler biriktirilir ve sonra geri kazanım ya da imha amacıyla bu konuda uzmanlaşmış geri kazanım şirketlerine gönderilir.

Kullanım ömrünün sonuna gelmiş araçların geri dönüşümü

Öğütücü

Ön-işlemi yapılmış hurda kütleleri, ÖTA’yı parçalarına ayıracak ve bunları daha ileri aşamadaki geri dönüşüm veya geri kazanım işlemleri için sınıflandıracak olan öğütücüye gönderilir.

Kullanım ömrünün sonuna gelmiş araçların geri dönüşümü

Öğütücü Sonrası Teknolojisi (ÖST)

Öğütücüde parçalarına ayrılan malzeme parçaları daha sonra, değerli ikincil hammaddeler olarak kullanılabilecek malzeme parçalarını elde etmek amacıyla, farklı teknolojiler (mıknatıs, indüksiyon akımı, yüzdürme) kullanılarak işlenir.

Kullanım ömrünün sonuna gelmiş araçların geri dönüşümü

Geri Dönüşüm/Geri Kazanım/Toprak Doldurma

Öğütücüden ve ÖST’den (Öğütücü Sonrası Teknoloji) alınan malzeme parçaları geri dönüştürülebilmekte (örneğin yüksek fırınlarda kömürün yerine ya da atık çamurunun iyileştirilmesinde susuzlaştırma aracı olarak kullanılmak üzere) veya çimento endüstrisinde geri kazanılabilmektedir. Bu süreç zinciri, aracın %85’inin geri kazanılmasını sağlamakta ve toprak doldurma için kalan atığın miktarını büyük bir oranda azaltmaktadır.