Skip To Content
Geri Kazanım

Sürdürülebi̇li̇r odaklı tasarım

Çevre bizler için çok önemlidir. Bu yüzden başlangıçtan itibaren sürdürülebilir ürünler tasarlayarak geri dönüşüm sürecinin verimliliğini artırıyoruz.

 

Opel'in sürdürülebilirlik stratejisine yönelik tasarımı, ürün sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Opel olarak birbiri ile eşdeğer iki amaç hedefliyoruz: Araç üretimi sırasında atık üretimini azaltmak ve nihayetinde ömrünü tamamlamış araç atığını azaltmak. Bu iki amaç, değerli malzeme ve enerji kaynaklarının korunmasını sağlar.

Sürdürülebi̇li̇r odaklı tasarım

Geri dönüşümü kolaylaştırıyoruz

Stratejimiz iki prensibe dayanır:

 • Sürdürülebilir odaklı tasarım
 • Araç üretimi için malzeme dönüşümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Entegre ürün sorumluluğu

Geliştirme

 • Malzeme ömrü değerlendirmesi
 • Kritik malzemelerden kaçınma

 

Üretim

 • Geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması

 

Kullanım

 • Bayilik atıkları (atık yönetimi)
 • Yedek parçalar

 

Geri Kazanım

 • Aracın geri kazanımı
 • Kirlilikten arındırma ve ön-işlem
 • Avrupa Birliği Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi
Opel içerisindeki tüm tasarım ekipleri, bir ürünün tasarım aşamasında bu hedefleri dikkate almak için, ‘Geri Dönüştürülebilirlik/Geri Kazanılabilirlik’ kılavuzlarını takip etmek zorundadır. Burada amaç, geri dönüştürmenin söz konusu olduğu araçların ve bileşenlerinin geliştirilmesi sırasında hem Opel mühendislerini ve hem de tedarikçileri desteklemektir. Ayrıca, bu süreç, mühendislerin parçaları, bileşenleri ve araçları geri dönüştürülebilmeleri ve geri kazanılabilmeleri bakımından analiz etmelerine de yardımcı olmaktadır.

Geri dönüşüm amaçlı tasarımın unsurları

 • Geri dönüşüm odaklı malzeme seçimi
 • Atıklardan arınma amaçlı tasarım
 • Ön işlem amaçlı tasarım

Opel, geri dönüşüm malzemeleri olarak da bilinen geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımında yerleşmiş bir geleneğe sahiptir. Opel’in geri dönüşüm hedeflerinden biri de araç üretiminde kullanılan plastik geri dönüşüm malzemesi miktarını artırmaktır. Bugüne kadar üretimde kullanılmak üzere 130’ı aşkın plastik geri dönüşüm malzemesi tipi belirlenmiş ve onaylanmıştır.

 

Geri dönüşüm malzemeleri, kullanımları teknik açıdan uygun ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olduğu sürece, yeni malzemelere tercih edilecektir. Bunun da ötesinde, özellikle birçok parçada geri dönüşüm malzemesi tiplerinin kullanımına izin verilmiştir (örneğin çamurluk, çamur muhafazası, motor üzerindeki plastik kapak, vs.).

 

Geri dönüşüm ekibimiz, performans standartlarına paralel olarak yüksek kalite görünümü ve duygusu ile mekanik ve ısıl dayanıklılığı korumak için elden gelen çabayı göstermektedir.

 

Kaliteden hiçbir zaman ödün verilmemektedir.

 

Gerçekten de, geri dönüşüm sonucu elde edilen ve yeni malzemelerin karşılaştırılabilir kalitesi artık ‘gizli parçalarla’ sınırlı kalmamakta, birçok görünür parçada da kullanılabilmektedir.

Geri dönüştürülen materyalin kullanımı

İşaretli parçalar geri dönüştürülen malzemelerden yapılabilir (ör: Insignia).

Geri̇ kazanım konsepti̇

Ömrünü tamamlamış Opel otomobiliniz için

Teslimat

Araç sahibi, ömrünü tamamlamış aracını (ÖTA), ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme tesislerine uygun olarak teslim etmek ve teslim yeri yetkilisinden araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlüdür.

Ön-İşlem ve Atıklardan Arındırma

Öncelikle akü sökülür ve hava yastıkları devreden çıkartılır. Daha sonra yakıt dahil diğer tüm çalışma sıvıları ÖTA’dan tahliye edilir. Bunlara motor yağı, şanzıman yağı ve fren sıvısı ile soğutma sıvıları ve klima sisteminin soğutma sıvısı da dahildir.

Sökme

Sonraki aşama, kullanılmış parça olarak satışa sunmak veya yeniden üretim parçaları için baz olarak kullanmak üzere, bileşenlerin veya sistemlerin sökülmesidir. Ekonomik açıdan uygunsa, plastik veya cam gibi malzemeler geri dönüşüm amacıyla çıkartılır.

Depolama

Çevresel açıdan tehlikeli malzemeler biriktirilir ve sonra geri kazanım ya da imha amacıyla bu konuda uzmanlaşmış geri kazanım şirketlerine gönderilir.

Öğütücü

Ön-işlemi yapılmış hurda kütleleri, ÖTA’yı parçalarına ayıracak ve bunları daha ileri aşamadaki geri dönüşüm veya geri kazanım işlemleri için sınıflandıracak olan öğütücüye gönderilir.

Öğütücü Sonrası Teknolojisi (ÖST)

Öğütücüde parçalarına ayrılan malzeme parçaları daha sonra, değerli ikincil hammaddeler olarak kullanılabilecek malzeme parçalarını elde etmek amacıyla, farklı teknolojiler (mıknatıs, indüksiyon akımı, yüzdürme) kullanılarak işlenir.

Geri Dönüşüm/Geri Kazanım/Toprak Doldurma

Öğütücüden ve ÖST’den (Öğütücü Sonrası Teknoloji) alınan malzeme parçaları geri dönüştürülebilmekte (örneğin yüksek fırınlarda kömürün yerine ya da atık çamurunun iyileştirilmesinde susuzlaştırma aracı olarak kullanılmak üzere) veya çimento endüstrisinde geri kazanılabilmektedir. Bu süreç zinciri, aracın %95’inin geri kazanılmasını sağlamakta ve toprak doldurma için kalan atığın miktarını büyük bir oranda azaltmaktadır.

Ömrünü tamamlamış araçlar

Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)

Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30 Aralık 2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar (M1), azami ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan motorlu yük taşıma araçlar (N1) ve motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçlar bu yönetmelik kapsamındadır ve bu araçlar için Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu düzenlenebilir.

Ücretsiz Geri Alım Şartları

Bu yönetmelikte belirtilen ÖTA Teslim Yeri, Kayıttan düşme ve bertaraf formu temin edilerek ömrünü tamamlamış aracın kayıttan düşme işlemlerinin tamamladığı yer olarak ifade edilmektedir ve Türkiye’nin her ilinde bir teslim noktası bulunmaktadır.

Ömrünü tamamlamış araç sahipleri aracını, bedelsiz olarak ÖTA teslim yerlerine veya lisanslı geçici depolama alanlarına yönetmeliğe uygun şekilde teslim etmek ve aşağıdaki belgeleri teslim sırasında ibraz etmekle yükümlüdür:

 

1. Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşlarından alınmış belge,

2. Trafikten çekilmiş araçlar hariç, ilgili vergi dairesinden alınmış, motorlu araçlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi

3. Aracı teslim alandan araca ait onaylı ‘Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu’ nu almakla yükümlüdür.

 

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliğine ve ÖTA teslim noktalarına aşağıdaki buton üzerinden erişebilirsiniz.


SIKÇA SORULAN SORULAR
Ömrünü Tamamlamış Araçlar‘ın (ÖTA) toplanması, imhası ve geri dönüşümü.

ÖTA NEDİR?

 • ÖTA, Ömrünü Tamamlamış Araç kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

 

ÖTA YÖNETMELİĞİ NEDİR?

 • ÖTA Yönetmeliği, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında 30 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanmış olup 1 Ocak 2011 tarihi ile uygulanmaya başlamış yönetmeliktir.
 • Yönetmeliğin en güncel haline, ilavelerine ve eklerine aşağıdaki adresten erişebilirsiniz; http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/
 • ÖTA yönetmeliğine ulaşmak için tıklayın.

 

ÖTA ‘NIN UYGULAMA AMACI NEDİR?

 • Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak.

 

GENEL AÇIKLAMA:

 • ÖTA genel olarak, kriterlere uyan aracın araç kullanıcısı tarafından üreticinin belirttiği yerlere aracını teslim ederek, çevre uyum şartlarını yerine getirmiş onaylı merkezlerde imha , geri dönüşüm ve geri kazınımını uygulamalarını gerçekleştirmesidir. Temel ilke, ÖTA’nın sahibi tarafından, her hangi bir ücret ödemeden, yetkili bir temsilciye teslim edilmesi ve bertaraf formu alınmasıdır.

 

ÖTA TESLİM YERİ NEDİR?

 • Araç kayıttan düşme ve bertaraf formu temin edilerek ömrünü tamamlamış aracın kayıttan düşme işlemlerinin tamamlandığı yerdir.

 

ÖTA TESLİM YERLERİNİN LİSTESİNİ NEREDE BULABİLİRİM?

 • Opel marka ÖTA teslim yerlerinin listesine ulaşmak için tıklayın.

 

HANGİ TÜR ARAÇLAR BU YÖNETMELİK KAPSAMINDADIR?

 • Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar (M1), azami ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan motorlu yük taşıma araçlar (N1) ve İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçlar bu yönetmelik kapsamındadır ve bu araçlar için Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu düzenlenebilir.

 

ÖTA TESLİMATI ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

 • Teslim yeri seçilir.
 • Araca ait kayıtlarda haciz, rehin, tedbir gibi şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşlarından alınmış belge temin edilir.
 • Trafikten çekilmiş araçlar hariç, ilgili vergi dairesinden alınmış, motorlu araçlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi temin edilir.
 • Temin edilen belgeler ile birlikte ÖTA teslim yerine getirilir.
 • Kayıttan düşme işlemi başlatılır.

HURDA ARACIM EKSİKSİZ Mİ OLMAK ZORUNDA?

 • ÖTA Yönetmeliğine göre araçlar teslim yerlerine eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Eksik parça olması halinde teslim yeri yetkilisi ile iletişime geçiniz. Bu aksam ve parçaların eksikliği teslim yeri yetkilisi tarafından belirlenip araç sahibi ile birlikte onaylanacaktır. Eksik olan parçalar için teslim yeri genel merkezi ile iletişime geçilecektir.

HURDA ARACIM İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

 • ÖTA Yönetmeliğine göre hurda araçlar yani ÖTA’lar için bir bedel ödenmeyecektir.

 

HURDA ARACIM EVİMDEN ALINABİLECEK Mİ? BİLDİRMEM GEREKEN BİR YER VAR MI?

 • ÖTA Yönetmeliğine göre hurdaya ayrılması istenen araçlar, ÖTA Teslim Yerine araç sahibi tarafından getirilmelidir. Aracın Teslim Yerine getirilmesi konusunda ÖTA Teslim Yerinden yardım talep edilmesi durumunda araç sahibi oluşan bedelden sorumludur.

 

ARACIM AĞIR HASARI OLABİLİR Mİ?

 • Aracınız ağır hasarlı olabilir.

 

ARACIMIN SİGORTA POLİÇESİ OLMAK ZORUNDA MI?

 • Aracınızın sigorta poliçesi olmak zorunda değildir.

 

ARACIMA AİT KAYITTAN DÜŞME NUMARAMI NASIL SAKLAYABİLECEĞİM?

 • Teslim yeri tarafından doldurulan ve Trafik tescil tarafından onaylanan Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunun beyaz nüshasını saklayarak aracınızı yasal olarak kayıttan düşürdüğünüzü ibraz edebilirsiniz.

 

ARACIMIN LASTİKLERİ DE TAM OLMAK ZORUNDA MI?

 • ÖTA’nızın lastikleri de tam olmalıdır. Ancak olmaması durumunda teslim yeri yetkilisi kontrol formunda işaretleme yapacaktır.

 

ARACIM GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNE GÖNDERİLDİKTEN SONRA NASIL BİR İŞLEM UYGULANACAK?

 • Teslim alınan aracınız, yönetmelikte belirtilen standartlara uygun tesislerde geri dönüşüm sürecine alınacaktır.

ARACIMI TESLİM ETTİKTEN SONRA VERGİ ÖDEMEMİ NASIL DURDURABİLECEĞİM?

 • Aracınız kayıttan düştükten sonra vergiden de düşürülmüş olacaktır.

 

ARACIMIN ÜRETİCİ FİRMASI BENİM ARACIMI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNE VERDİĞİMİ NASIL ONAYLAYACAK?

 • Teslim yeri, teslim aldığı her aracı anlaşmalı olduğu markaya teslim alma işlemi başlayınca bildirir ve yıllık olarak geri dönüşüm oranlarını markaya rapor eder. Araca ait geri dönüşüm süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın hazırlamış olduğu online sistem üzerinden gerek ekonomik operatörler (otomotiv üreticileri ve disribütörleri) gerekse bakanlık tarafından araç şasi numarası ile takip edilir.

 

ARACIMI GERİ DÖNÜŞÜME VERMEK İSTEDİĞİMDE KİMİNLE KONTAK KURABİLİRİM?

 • Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. , ÖTA’ların toplanması, imha edilmesi ve hammadde geri dönüşümü konusunda ART GERİ DÖNÜŞÜM HURDA MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İLETİŞİM TEKSTİL OTOMOTİV NAKLİYE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile anlaşmalı olarak çalışmaktadır.
 • https://www.artrecycle.com.tr/arac-teslim adresi üzerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

BİR(1) YIL İÇERİSİNDE EN FAZLA KAÇ ARACIMI TESLİM EDEBİLİRİM?

 • 1 (bir) yıl içerisinde istediğiniz kadar aracı teslim edebilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur.

 

TÜRKİYE’DE TOPLAM KAÇ ARAÇ GERİ DÖNÜŞÜME VERİLECEK?

 • Araçların geri dönüşüme verilmesi tamamen tüketicilerin kararıdır.