Skip To Content

Yasal uyarı

Bu site Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından işletilmekte ve Amazon Web Services sahipliğindeki sunucuda barındırılmaktadır. Opel Türkiye tarafından işletilen tüm mikrositeler Avrupa’da barındırılmaktadır. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. resmi kayıtlı ofisi, Türkiye’de Küçükbakkalköy Mahallesi Defne Sk. B Blok Apt. No:3/10 Ataşehir/ İstanbul'da bulunmaktadır.

 

Site’yi kullanmadan önce, lütfen bu şartları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu Site’yi kullanmanız, Opel’e kayıtlı olup olmadığınıza bakılmaksızın, şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen siteyi kullanmayın.

İhbarlar

Burada yer alan bilgilerin, mümkün olduğu kadar kapsamlı ve eksiksiz olmasına gayret edilmiştir. Bununla birlikte, Opel herhangi bir ihbarda bulunmaksızın, fiyatlarda, renklerde, malzemelerde, ekipmanlarda, teknik özelliklerde, modellerde ve bulunabilirlikte herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Bu Site’de yer alan bazı linkler/bağlantılar, bağımsız web sitesi sahipleri tarafından hazırlanmış sitelere yönlendirilebilir. Bu sitelerde yer alan bilgiler, o site sahiplerinin kendi sorumluluğundadır. Opel’in bu bağımsız web sitelerinin içeriği üzerinde herhangi bir kontrolü ya da sorumluluğu bulunmamakta ve bunları yalnızca ziyaretçilere faydası olması açısından sunmaktadır.

Opel site kayıt ve şartları

1. Fikri Mülkiyet Hakları

Site dahilinde yer alan tüm materyaller üzerinde; fikri mülkiyet hakkı Opel’e aittir. Hiçbir materyal, çevrimiçi olarak görüntüleme için gereken ölçü dışında kopyalanmayacak ya da çoğaltılmayacaktır. Bununla birlikte Site’nin sayfalarını, aşağıdaki şartlarda kendi kişisel kullanımınız için kağıt üzerine basabilirsiniz:

 

(a) Site’deki herhangi bir belge ya da ilgili grafik herhangi bir şekilde değiştirilmeyecektir;
(b) Site üzerindeki grafikler, ilgili resimden ayrı olarak kullanılmayacaktır; ve
(c) Opel’in telif hakkı ve ticari marka ya da diğer bildirimler tüm kopyalarda yer alacaktır.

 

Genel olarak yukarıdaki şartlar saklı kalmak kaydıyla, Opel, zaman zaman size web sitesinde duvar kağıdı, ekran koruyucular ve diğer yardımcı uygulamaları indirme imkanı sunabilir. Bu tür indirme işlemi belirtilen şartlara tabidir.

 

Bu şartlar dışında, başka herhangi bir amaçla siteden alınanların kullanımı yasaklanmıştır. Bu sitedeki Materyaller, üretimin bütün aşamalarında ayrıntılı bir şekilde taranmakta ve test edilmektedir. Bununla birlikte, Opel yine de kullanım öncesi güncel bir virüs program kullanmanızı tavsiye eder.

 

2. Siteye Link/Bağlantı Verme

Eğer Site’ye bir link/bağlantı vermek istiyorsanız, link/bağlantı adresi Opel ana sayfası olmalıdır.

 

3. Servis Erişimi

Opel, Site’nin günün 24 saati ulaşılabilir olması için gerekli çabayı gösterecektir. Bununla birlikte, Opel Site’nin herhangi bir anda ya da herhangi bir süre boyunca erişilemez durumda olmasından sorumlu tutulamaz.

 

Site’ye erişim, sistem arızası, bakım, tamir ya da Opel’in kontrolü dışında sebepler ile geçici olarak ve herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın askıya alınabilir.

 

4. Ziyaretçi materyalleri ve davranış

Opel’in gizlilik politikasına tabi olan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler dışında, Site’ye ilettiğiniz ya da gönderdiğiniz herhangi bir materyal gizli olmayan ve mülkiyete konu olmayan materyal olarak kabul edilir. Opel, bu materyaller ile ilgili olarak herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir. Opel ve görevlendirdiği şahıslar; bu materyali ve veriyi, görüntüyü, sesi, metni ve bunlar içerisinde yer alan diğer şeyleri herhangi bir amaç için kopyalamak, ifşa etmek, dağıtmak, bünyesinde barındırmak ya da başka bir şekilde kullanmakta serbesttir.

 

Site’ye ya da siteden aşağıdaki materyalleri postalamanız ya da iletmeniz yasaktır:

 

(a) Tehdit edici, küçültücü, müstehcen, yakışıksız, tahrik edici, hakaret edici, pornografik, kötüleyici, ırkçı nefreti kışkırtabilecek, ayrımcı, gözdağı verici, lekeleyici, kışkırtıcı, küfür içerikli, güveni ve/veya özel hayatı ihlal edici, rahatsızlık ya da zorluğa sebep olacak nitelikteki materyaller; ya da
(b) Tüm izinleri ve/veya onayları alınmamış olan materyaller; ya da
(c) Dünyanın herhangi bir ülkesinde ceza gerektiren bir suçun oluşmasına sebep olacak ya da bunu teşvik edecek, hukuki sorumluluğa sebep olacak ya da hukuku aykırı ya da herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal eden nitelikteki materyaller; ya da
(d) Teknik açıdan zararlı olacak nitelikteki materyaller (bilgisayar virüsleri, yazılım bombaları, trojan atları, solucanlar, zararlı bileşenler, dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere virüslü ya da diğer kötücül ya da zararlı veriler)

 

Herhangi bir sınırlama olmaksızın bilgisayar korsanlığı dahil Site’yi kötü niyetle kullanmamalısınız. Opel, bu paragrafta (paragraf 4) belirtilen hususları ihlal eden herhangi bir materyali gönderen kişinin kimliğini ya da konumunu açıklanmasını talep eden kanun uygulayıcıları ile tam işbirliği içerisinde olacak ve mahkeme emirlerinin gereğini yerine getirecektir.

 

5. Bilgilerin Doğruluğu

Bu Site’deki bilgiler Opel müşterileri içindir. Opel, bu Site’nin içeriğinin doğru ve güncel olması için gerekli çabayı gösterecektir. Bununla birlikte, araç stokunun yapısı ve yıllık güncellemeler sırasında araç teknik özelliklerinde ortaya çıkan farklılıklar nedeniyle, Site üzerinde gösterilen ürünler en son teknik özelliklerinden farklı olabilmektedir. Site’de belirtilen ya da gösterilen ekipmanlardan bazıları sadece belli ülkelerde mevcut olabilir ya da ayrı bir ücret karşılığı temin edilebilir. Müşterilere, özel olarak talep edilen araç niteliklerini sipariş noktasında perakendecileri ile kontrol etmeleri tavsiye edilir. Opel, herhangi bir zamanda, ürün teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır ve Sitenin içeriğinden doğan zararlarda veya kayıplarda yükümlülük kabul etmeyecektir.

 

Site’de yer verilen beyanlara herhangi bir şekilde dayanılmamalıdır. Site’deki bilgi ve veriler, herhangi bir koşul, garanti ya da diğer başka şartlar olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır. Buna göre, kanunun izin verdiği ölçüde, Opel, Site ile ilgili olarak etkili olabilecek tüm beyanlar, garantiler ve koşullar veya diğer şartlardan (kanunun öngördüğü zimni her türlü şart dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın) kendisini masun kılmak şartıyla bu siteyi kullanıma sunmaktadır.

 

6. Yükümlülük

Opel ve Opel personeli, yöneticileri, çalışanları ya da acenteleri bu web sitelerindeki herhangi bir materyale ilişkin bilgisayar ekipmanlarınıza, yazılımlarınıza, verilerinize ya da Site’ye göz atmak, kullanmak veya giriş hesabınıza ilişkin bir unsura zarar verebilecek virüsler nedeniyle ortaya çıkan kayıp ya da zararlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde Site’ye veya Site’nin kullanımına veya kullanılamamasına veya Site’nin kullanılmasının sonucuna ilişkin ya da siteye bağlantı veren herhangi bir web sitesine veya bu web sitelerindeki herhangi bir materyale ilişkin size veya üçüncü bir şahsa karşı (doğrudan, dolaylı, ceza gerektirici ya da büyük bir kayıp, hasar ya da gelirin, kârın, firma değerinin, verilerin, sözleşmelerin, para kullanımının kayba uğraması, ticari faaliyetlerin kesintiye uğraması nedeniyle ortaya çıkan, bununla ilgili kayıp ya da hasarlar ve haksız muamele ya da ihmal dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altında değildir. İşbu şartlardaki hiç bir hüküm, Opel’in aşağıdaki hususlarla ilgili yükümlülüklerini kaldırmamakta veya sınırlamamaktadır:

 

(a) Opel’in ihmali nedeniyle ortaya çıkan ölüm ya da kişisel yaralanma;

(b) Hile veya yalan beyan;

(c) Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hariç tutulamayan ya sınırlandırılmayan yükümlülükler.

 

7. Yetkili Hukuk ve Yargılama Yetkisi

Site ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık, İstanbul Mahkemeleri, Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca çözüme kavuşturulacaktır.

 

21 Ağustos 2017