Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni

Kişisel verileriniz sözleşmenin ifası kapsamında taleplerinizi karşılamak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  pazarlama ve pazar araştırması yapmak amaçlarıyla Opel Türkiye Otomotiv Limited Şirketi (”Opel Türkiye“) tarafından işlenmektedir.

a)  Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz sözleşmenin ifası kapsamında taleplerinizi karşılanması, satış ve servis sözleşmelerinin kurulması ve bunlar tahtındaki yükümlülüklerin ifası ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile doğrudan ilgili olarak zorunlu olması sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  (”KVKK“) 5/2 (c) ve (ç) hükümlerine dayanılarak işlenmektedir. Bir diğer ifade ile söz konusu kişisel verileriniz Opel Türkiye‘nin işletme faaliyetlerini yürütebilmesi için açık rızanız talep edilmeksizin işlenebilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin pazarlama ve pazar araştırması yapmak amaçlarıyla işlenmesi ise KVKK’nın  5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır. 

 

Opel Türkiye aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Veri  

zorunlu veriyi (*) işareti ile belirtiniz. 

Amaçlar

1. Kimlik Bilgileri (Cinsiyet*, Ad*, soyad*)

İletişim Bilgileri (  e-posta adresi*, adres ve telefon bilgileri*)

Araca ilişkin bilgiler (Plaka ve Şasi numarası)

Söz konusu veriler sözleşmenin ifası kapsamında taleplerinizin karşılanması, satış ve servis sözleşmelerinin kurulması ve bunlar tahtındaki yükümlülüklerin (satış sonrası hizmetler, araç geçmişi vs.) ifası amaçlarıyla ve Opel Türkiye’nin ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ile ilgili olarak zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

2. Kimlik Bilgileri (Cinsiyet*, Ad*, Soyad*)

İletişim Bilgileri (e-posta adresi*, adres ve telefon bilgileri*)

Müşteri Hizmetleri:  etkinliklere davet, aracınıza ilişkin teknik amaçlı/ aracın yararına olacak nitelikte/araçla ilgili servis hususunda güncelleme amaçlı bilgi verilmesi; bakım/muayene/ servis tarihleri bildirimleri veya bozuk araç desteği.

 

Müşteri Bilgilendirme:  Yeni ve kullanılmamış araçlarla ilgili,  finans ve leasing teklifleri, bayi hizmetleri, muayene ve atölye teklifleri, finans ve leasing sözleşmelerinin sona erme bildirimi veya aracın kalite geliştirme tedbirleri hakkında iletişime geçilmesi.

 

Reklam: Kişiye özel tekliflerin, ürünlerin ve hizmetlerin sunulması

 

Müşteri Memnuniyeti Anketleri:   araç ve servis memnuniyeti ölçme amacıyla satın alma/ hizmet alma sonrası iletişim. 

3. IP adresi
Web sitemiz yoluyla alınan onay ve izinlerin kaynağının belirlenebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Yukarıdaki bölümde * ile işaretlenmiş veri öğeleri (Veri 1-2) zorunludur ve (sözleşme gereği / sözleşmenin ifası için gereklidir.). Siz de bu nedenle veriyi temin etmek zorundasınız. Eğer veriyi temin etmezseniz sözleşmeyi ifa edemeyiz/isteğinizi yerine getiremeyiz.

 

1. bölümdeki verileriniz aracı satın aldığınız tarihi müteakip on (10) yıl sonunda, satış sonrası hizmetlerimizi yürütmek amacıyla işlenen kişisel verileriniz ise aracınızın trafikten çekilmesini müteakip on (10) yıl sonunda silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. 2. ve 3. Bölümdeki amaçla işlenen verileriniz Opel Türkiye Otomotiv Limited Şirketi ile iletişimde bulunduğunuz son tarihi müteakip üç (3) yıl sonunda silinecek,  yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

b) Yurt İçinde ve Yurt Dışındaki Üçüncü Şahıslara Aktarım

Kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında aşağıda belirtilen üçüncü şahıslarla aşağıdaki amaçlarla paylaşıyoruz.: 
Veri
Amaç
Alıcı Üçüncü Şahıslar

Kimlik Bilgileri (Ad, soyad)

İletişim Bilgileri  (e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)

Araca ilişkin bilgiler

(plaka ve şasi numarası)

IP adresi

Satış ve servis hizmetlerinin yürütülmesi,  sözleşme tahtındaki taleplerinizin karşılanması amacıyla paylaşılmaktadır.

 

Söz konusu aktarım kişisel verilerin  işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK 8/2(a) hükmüne dayanmaktadır.

- Opel yetkili dağıtıcıları / servisleri

- C-S Egitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

 

Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24 D:12 PK:34726 Kadıköy / İSTANBUL

Kimlik Bilgileri (Ad, soyad)

İletişim Bilgileri  (e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)

Araca ilişkin bilgiler

(plaka ve şasi numarası)

IP adresi

Pazarlama ve pazar araştırması yapmak amacıyla sınırlı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere Bilgi Teknolojisi hizmetleri, idari ve destek hizmeti  almak amacıyla veri işleyenlerle  paylaşabilir.

 

Söz konusu aktarım KVKK 8/1 hükmü uyarınca açık onayınıza dayanılarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki servis sağlayıcılarla paylaşıyoruz:

 

MRM McCann GmbH

Großer Hasenpfad 44

60598 Frankfurt

 

Conteam Below GmbH

Am Brand 41

55116 Mainz

 

C-S Egitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

 

Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24 D:12 PK:34726 Kadıköy / İSTANBUL

Kimlik Bilgileri (Ad, soyad)

İletişim Bilgileri  (e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)

Araca ilişkin bilgiler

(plaka ve şasi numarası)

IP adresi

Sunucuların (serverların) Türkiye dışında olması sebebiyle KVKK 9/1 hükmüne dayanılarak alınan açık rızaya uygun olarak gerçekleşmektedir.  Kişisel verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti) dışında bulunan ve dolayısıyla yeterli düzeyde veri koruması olmayan bir ülkedeki ilgili BT-Servis sağlayıcısı (GM Holdings LLC, Michigan, ABD) ile paylaşıyoruz. Avrupa Komisyonu'nun yeterlilik kararı yoktur, ancak bu durumda ilgili AB Standart Sözleşmeye İlişkin Hükümler (AB SCC’leri) olan uygun önlemler vardır. Bir kopyasını edinmek için lütfen kvkk@opel.com adresine bir e-posta gönderin.

c) Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, web sitemizi ziyaretiniz sırasında, fuar organizasyonları sırasında deneme sürüşü yapmak amacıyla, Opel Türkiye ile telefon ve e-posta yoluyla kurduğunuz iletişim sırasında doğrudan sizin aleni hale getirmeniz suretiyle toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinize size hizmet verebilmek ve/veya araç ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözebilmek için verdiğiniz paylaşım izinlerine dayanarak bayilerimiz, yetkili servislerimiz vasıtasıyla erişmekteyiz.

 

Haklarınızı incelemek için ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Haklarınız; Gizliliğe ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen Gizlilik ve Çerezler Politikası’nı okuyunuz.