Skip To Content
Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni
Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. (“Stellantis/Şirket”)
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) tarafımca okunup anlaşılmıştır. Bu kapsamda Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde kişisel verilerimin aşağıda işaretlediğim kişisel veri işleme süreçleri kapsamında işlenmesine, elektronik ve fiziki ortamda sınırlı süre ile saklanmasına, yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler alınarak yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasına açık rıza veriyorum:

 

  • Ad-soyad, iletişim bilgilerimin reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek yeni çıkan ürünler, kampanyalar, etkinlikler, promosyonlar, indirimler, tanıtımlar hakkında tarafıma bilgilendirmede bulunulması, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülebilmesi tarafıma her türlü ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla işlenmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizin İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılması, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ve verdiğim onayların yasal yükümlülük kapsamında saklanabilmesi için hizmet alınan iş ortağına aktarılması
  • İnternet sitesi alt yapısının Stellantis’in yurt dışındaki iştirakleri tarafından sağlanması sebebiyle kişisel verilerimin yurt dışında mukim Stellantis iştiraklerine veri işleyen sıfatıyla aktarılması 
  • Kişisel verilerimin dijital pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve tarafıma özel kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla yurt dışında mukim sosyal medya ve yazılım şirketlerine aktarılması
  • Kişisel verilerimin Whatsapp Business üzerinden Stellantis ile iletişime geçmem halinde, bahse konu firmanın yurt dışında mukim olması sebebiyle kişisel verilerimin veri işleyen sıfatıyla yurt dışına aktarılması