Skip To Content
Geri Dönüşüm

Sürdürülebilir odaklı tasarım

Çevre bizler için çok önemlidir. Bu yüzden başlangıçtan itibaren sürdürülebilir ürünler tasarlayarak geri dönüşüm sürecinin verimliliğini artırıyoruz.

 

Opel'in sürdürülebilirlik stratejisine yönelik tasarımı, ürün sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Opel olarak birbiri ile eşdeğer iki amaç hedefliyoruz: Araç üretimi sırasında atık üretimini azaltmak ve nihayetinde ömrünü tamamlamış araç atığını azaltmak. Bu iki amaç, değerli malzeme ve enerji kaynaklarının korunmasını sağlar.

Sürdürülebi̇li̇r odaklı tasarım

Geri dönüşümü kolaylaştırıyoruz

Stratejimiz iki prensibe dayanır:

 • Sürdürülebilir odaklı tasarım
 • Araç üretimi için malzeme dönüşümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Entegre ürün sorumluluğu

Geliştirme

 • Malzeme ömrü değerlendirmesi
 • Kritik malzemelerden kaçınma

 

Üretim

 • Geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması

 

Kullanım

 • Bayilik atıkları (atık yönetimi)
 • Yedek parçalar

 

Geri Kazanım

 • Aracın geri kazanımı
 • Kirlilikten arındırma ve ön-işlem
 • Avrupa Birliği Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi
Opel içerisindeki tüm tasarım ekipleri, bir ürünün tasarım aşamasında bu hedefleri dikkate almak için, ‘Geri Dönüştürülebilirlik/Geri Kazanılabilirlik’ kılavuzlarını takip etmek zorundadır. Burada amaç, geri dönüştürmenin söz konusu olduğu araçların ve bileşenlerinin geliştirilmesi sırasında hem Opel mühendislerini ve hem de tedarikçileri desteklemektir. Ayrıca, bu süreç, mühendislerin parçaları, bileşenleri ve araçları geri dönüştürülebilmeleri ve geri kazanılabilmeleri bakımından analiz etmelerine de yardımcı olmaktadır.

Geri dönüşüm amaçlı tasarımın unsurları

 • Geri dönüşüm odaklı malzeme seçimi
 • Atıklardan arınma amaçlı tasarım
 • Ön işlem amaçlı tasarım

Opel, geri dönüşüm malzemeleri olarak da bilinen geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımında yerleşmiş bir geleneğe sahiptir. Opel’in geri dönüşüm hedeflerinden biri de araç üretiminde kullanılan plastik geri dönüşüm malzemesi miktarını artırmaktır. Bugüne kadar üretimde kullanılmak üzere 130’ı aşkın plastik geri dönüşüm malzemesi tipi belirlenmiş ve onaylanmıştır.

 

Geri dönüşüm malzemeleri, kullanımları teknik açıdan uygun ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olduğu sürece, yeni malzemelere tercih edilecektir. Bunun da ötesinde, özellikle birçok parçada geri dönüşüm malzemesi tiplerinin kullanımına izin verilmiştir (örneğin çamurluk, çamur muhafazası, motor üzerindeki plastik kapak, vs.).

 

Geri dönüşüm ekibimiz, performans standartlarına paralel olarak yüksek kalite görünümü ve duygusu ile mekanik ve ısıl dayanıklılığı korumak için elden gelen çabayı göstermektedir.

 

Kaliteden hiçbir zaman ödün verilmemektedir.

 

Gerçekten de, geri dönüşüm sonucu elde edilen ve yeni malzemelerin karşılaştırılabilir kalitesi artık ‘gizli parçalarla’ sınırlı kalmamakta, birçok görünür parçada da kullanılabilmektedir.

Geri dönüştürülen materyalin kullanımı

İşaretli parçalar geri dönüştürülen malzemelerden yapılabilir (ör: Insignia).

Geri̇ kazanım konsepti̇

Ömrünü tamamlamış Opel otomobiliniz için

Teslimat

Araç sahibi, ömrünü tamamlamış aracını (ÖTA), ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme tesislerine uygun olarak teslim etmek ve teslim yeri yetkilisinden araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlüdür.

Ön-İşlem ve Atıklardan Arındırma

Öncelikle akü sökülür ve hava yastıkları devreden çıkartılır. Daha sonra yakıt dahil diğer tüm çalışma sıvıları ÖTA’dan tahliye edilir. Bunlara motor yağı, şanzıman yağı ve fren sıvısı ile soğutma sıvıları ve klima sisteminin soğutma sıvısı da dahildir.

Sökme

Sonraki aşama, kullanılmış parça olarak satışa sunmak veya yeniden üretim parçaları için baz olarak kullanmak üzere, bileşenlerin veya sistemlerin sökülmesidir. Ekonomik açıdan uygunsa, plastik veya cam gibi malzemeler geri dönüşüm amacıyla çıkartılır.

Depolama

Çevresel açıdan tehlikeli malzemeler biriktirilir ve sonra geri kazanım ya da imha amacıyla bu konuda uzmanlaşmış geri kazanım şirketlerine gönderilir.

Öğütücü

Ön-işlemi yapılmış hurda kütleleri, ÖTA’yı parçalarına ayıracak ve bunları daha ileri aşamadaki geri dönüşüm veya geri kazanım işlemleri için sınıflandıracak olan öğütücüye gönderilir.

Öğütücü Sonrası Teknolojisi (ÖST)

Öğütücüde parçalarına ayrılan malzeme parçaları daha sonra, değerli ikincil hammaddeler olarak kullanılabilecek malzeme parçalarını elde etmek amacıyla, farklı teknolojiler (mıknatıs, indüksiyon akımı, yüzdürme) kullanılarak işlenir.

Geri Dönüşüm/Geri Kazanım/Toprak Doldurma

Öğütücüden ve ÖST’den (Öğütücü Sonrası Teknoloji) alınan malzeme parçaları geri dönüştürülebilmekte (örneğin yüksek fırınlarda kömürün yerine ya da atık çamurunun iyileştirilmesinde susuzlaştırma aracı olarak kullanılmak üzere) veya çimento endüstrisinde geri kazanılabilmektedir. Bu süreç zinciri, aracın %95’inin geri kazanılmasını sağlamakta ve toprak doldurma için kalan atığın miktarını büyük bir oranda azaltmaktadır.

Ömrünü tamamlamış araçlar

Ömrünü tamamlamış araçlar

Ömrünü tamamlamış araçlar için geri alım süreci

Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30 Aralık 2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar (M1), azami ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan motorlu yük taşıma araçlar (N1) ve motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçlar bu yönetmelik kapsamındadır ve bu araçlar için Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu düzenlenebilir.

 

Bu yönetmelikte belirtilen ÖTA Teslim Yeri, Kayıttan düşme ve bertaraf formu temin edilerek ömrünü tamamlamış aracın kayıttan düşme işlemlerinin tamamladığı yer olarak ifade edilmektedir ve Türkiye’nin her ilinde bir teslim noktası bulunmaktadır.

 

Ömrünü tamamlamış araç sahipleri aracını, bedelsiz olarak ÖTA teslim yerlerine veya lisanslı geçici depolama alanlarına yönetmeliğe uygun şekilde teslim etmek ve aşağıdaki belgeleri teslim sırasında ibraz etmekle yükümlüdür:


1. Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşlarından alınmış belge,

2. Trafikten çekilmiş araçlar hariç, ilgili vergi dairesinden alınmış, motorlu araçlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi.

3. Aracı teslim alandan araca ait onaylı ‘Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu’ nu almakla yükümlüdür.

 

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliğini ve ÖTA teslim noktalarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Ücretsiz Geri Alım Şartları

Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş (01.01.2011) tarihinden itibaren ÖTA Yönetmeliği ile öngörülen şartları taşıyan ömrünü tamamlamış araçları ücretsiz geri alacaktır. Sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yerine sahip olan binek araçlar ile, azami kütlesi 3500 kg'ı aşmayan ticari araçlar ömrünü tamamlamış araçlar kapsamında yer almaktadır.

 

Bedelsiz geri alma zorunluluğu kapsamındaki araçlar aşağıdaki şartları taşımalıdır:

 

 • Mevcut aracın, Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescil işlemi yapılmış olmalıdır;
 • Aracın; şanzıman, diferansiyel, katalizör, motor, elektronik kontrol üniteleri, lastik, üstyapı gibi önemli parçaları mevcut olmalıdır;
 • Araca ait olmayan atık veya hurda malzemesi bulunmamalıdır;
 • Araç ÖTA Yönetmeliği kapsamı dışında kalan bir araç sınıfına dönüştürülmemiş olmalıdır.

 

Araç sahipleri, araçlarını araç teslim yerlerine, lisanslı işleme tesislerine veya lisanslı geçici depolama alanlarına teslim edebilirler. Teslim sırasında ömrünü tamamlamış araçların trafik kaydının silindiğinin ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için," Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanılır. Ekonomik operatörler tarafından bastırılan bu form, araç teslim yerleri ile lisanslı geçici depolama alanları tarafından araç sahibine bedelsiz olarak verilir.

 

Opel Türkiye, bir geri alım ağı kurmak ve geri alım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Emniyetli Geri Dönüşüm’e Ekonomik Operatör olarak tayin etmiştir. Aracınızın ücretsiz geri alıma konu ömrünü tamamlamış araç olup olmadığı ve aracınızı teslim edebileceğiniz size en yakın teslim yeri hususunda Emniyetli Geri Dönüşüm‘den bilgi ve destek alabilirsiniz. Ömrünü tamamlamış Opel’inizi, Opel Türkiye’nin bu konuda yetkili tayin ettiği Emniyetli Geri Dönüşüm’ün belirlediği teslim yerlerinden birine ücretsiz teslim edebilirsiniz.

Bedelsiz geri alma zorunluluğu kapsamındaki araçlar aşağıdaki şartları taşımalıdır:

(a) Mevcut aracın, Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işlemi yapılmış olmalıdır;
(b) Aracın; şanzıman, diferansiyel, katalizatör, motor, elektronik kontrol üniteleri, lastik, üstyapı gibi önemli parçaları mevcut olmalıdır;
(c) Araca ait olmayan atık veya hurda malzeme bulunmamalıdır; 
(ç) Araç ÖTA Yönetmeliği kapsamı dışında kalan bir araç sınıfına dönüştürülmemiş olmalıdır.

 

Araç sahipleri, araçlarını araç teslim yerlerine, lisanslı işleme tesislerine veya lisanslı geçici depolama alanlarına teslim edebilirler. Teslim sırasında ömrünü tamamlamış araçların trafik kaydının silindiğinin ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için, “Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu” kullanılır. Ekonomik operatörler tarafından bastırılan bu form araç teslim yerleri ile lisanslı geçici depolama alanları tarafından araç sahibine bedelsiz olarak verilir.

 

Size en yakın araç teslim yeri ve Ömrünü Tamamlamış Araçlar programı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Emniyetli Geri Dönüşüm ile iletişime geçebilir veya Ocak 2011 itibari ile geçerli olan teslim yerlerine ulaşabilirsiniz.