Şirket

ŞİRKET.

Şirket Sosyal Sürdürülebilirlik.

CO2 emisyonunda bulunmayan otomobil üretiminden, sosyal sorumluluğa, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminden, yeni teknolojilere ve güvenliğe kadar çevre ile ilgili geniş bir konu yelpazesini kapsayan sürdürülebilirlik üzerine yıllık rapor yayınlamaktayız.

 

 

1 Ağustos 2017'de Groupe PSA bünyesinde yer alana kadar, GM Sürdürülebilirlik Raporu'nda sürdürülebilirlik hakkında rapor sunduk ve 2017 raporlarında da yer alacağız. 2018'den itibaren, PSA’nın adresindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunun bir parçası olacağız.

ISO 14001/50001 Sertifikaları.

Fabrikalarımız ve bazı üretim harici tesislerimiz ISO 14001 sertifikalı çevre yönetim sistemlerini içermektedir. ISO 14001 standardı, çevresel hedeflere ulaşmak, uyumluluk yükümlülüklerini yönetmek ve çevresel performansı ve çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için bir temel sağlamaktadır. Ek olarak, Zaragoza'daki tesisimiz EMAS'a göre sertifikalandırılmıştır. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme - Eko-Yönetim ve Denetim Programı) 1221/2009 sayılı AB Yönetmeliğine dayanan, her büyüklükteki ve sektördeki işletmelerin ve kuruluşların çevresel performansını sürekli iyileştirmelerine yardımcı olan gönüllü bir araçtır.

 

Enerji yönetim sistemlerimizin çoğu ISO 50001'e göre sertifikalandırılmıştır. ISO 50001 sertifikası, maliyetleri azaltmak ve kaynakları korumak için enerjiyi verimli kullanan tüm şirketleri desteklemektedir. İşletmelerin verimli enerji politikaları geliştirmelerine, uygulamalarına olanak tanır ve hedeflerin karşılanıp karşılanmadığını gözden geçirmek için veri analizini kullanır.

Çevre ve Enerji Politikası.

Çevreye olan sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Opel/Vauxhall Çevre ve Enerji Politikası, çalışanlarımız için rehberlik görevi görür ve çevreyi koruma, enerji performansı ve sürdürülebilirlik konusundaki bağlılığımızı özetler.

 

Vizyon

 


Opel/Vauxhall olarak başarmayı en çok istediğimiz şey ise CO2 emisyonunda bulunmayan, atıksız ve temiz mobilite çözümleri sunan lider bir otomobil üreticisi marka olarak tanınmak.
 

 

Çevre ve Enerji İlkeleri

 

Opel, insan sağlığını, doğal kaynakları ve çevreyi korumaya kendini adamıştır. Bu bağlılık, yasalara uymayı ve daha fazlasını içerir, çevresel ve enerji bilinci uygulamalarının tüm iş kararlarına entegrasyonunu kapsar. Opel/Vauxhall, uygun hedefler belirleyerek, gerekli kaynakları sağlayarak ve yönetim sistemlerini uygulayarak çevresel ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Aşağıdaki Çevre / Enerji Prensipleri, hedefleri belirlemekte ve Opel personeline günlük çalışmalarının yürütülmesinde bir çerçeve sunmaktadır.

 

  • Çevreyi koruma ve iyileştirme amacımıza bağlıyız. Bu, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında atık ve emisyonların azaltılması, kaynakların korunması, enerji ve geri dönüşüm malzemelerinin tasarruf edilmesini içerir.
  • Emisyon kirliliğini ortadan kaldırmak için alternatif güç sistemleri ve sürdürülebilir mobilite hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz.
  • Enerji verimli ürün ve servisleri desteklemeye devam edeceğiz ve enerji performansını iyileştiren tasarımlar yapacağız.
  • Teknik açıdan dengeli ve mali açıdan sorumlu çevre yasa ve yönetmeliklerinin geliştirilmesi için hükümet kurumlarıyla çalışmaya devam edeceğiz.
  • Opel'in enerji kullanımı, tüketimi, verimliliği ve çevre ile ilgili olarak sorumlu olduğu yasal ve diğer şartları içeren uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğiz.