Skip To Content
Şirket

Şi̇rket

Şirket Sosyal Sürdürülebilirlik

CO2  emisyonunda bulunmayan otomobil üretiminden, sosyal sorumluluğa, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminden, yeni teknolojilere ve güvenliğe kadar çevre ile ilgili geniş bir konu yelpazesini kapsayan sürdürülebilirlik üzerine yıllık rapor yayınlamaktayız.

 

2018'den beri, Stellantis NV’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nun bir parçasıyız. 

ISO 14001/50001 Sertifikaları

Fabrikalarımız ve bazı üretim harici tesislerimiz ISO 14001 sertifikalı çevre yönetim sistemlerini içermektedir. ISO 14001 standardı, çevresel hedeflere ulaşmak, uyumluluk yükümlülüklerini yönetmek ve çevresel performansı ve çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için bir temel sağlamaktadır. Ek olarak, Zaragoza'daki tesisimiz EMAS'a göre sertifikalandırılmıştır. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme - Eko-Yönetim ve Denetim Programı) 1221/2009 sayılı AB Yönetmeliğine dayanan, her büyüklükteki ve sektördeki işletmelerin ve kuruluşların çevresel performansını sürekli iyileştirmelerine yardımcı olan gönüllü bir araçtır.

 

Enerji yönetim sistemlerimizin çoğu ISO 50001'e göre sertifikalandırılmıştır. ISO 50001 sertifikası, maliyetleri azaltmak ve kaynakları korumak için enerjiyi verimli kullanan tüm şirketleri desteklemektedir. İşletmelerin verimli enerji politikaları geliştirmelerine, uygulamalarına olanak tanır ve hedeflerin karşılanıp karşılanmadığını gözden geçirmek için veri analizini kullanır.

Çevre ve enerji politikası

Çevreye olan sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Opel/Vauxhall Çevre ve Enerji Politikası, çalışanlarımız için rehberlik görevi görür ve çevreyi koruma, enerji performansı ve sürdürülebilirlik konusundaki bağlılığımızı özetler.

 

Vizyon


Opel/Vauxhall olarak başarmayı en çok istediğimiz şey ise CO2 emisyonunda bulunmayan, atıksız ve temiz mobilite çözümleri sunan lider bir otomobil üreticisi marka olarak tanınmak.
 

 

Çevre ve Enerji İlkeleri

 

Opel, insan sağlığını, doğal kaynakları ve çevreyi korumaya kendini adamıştır. Bu bağlılık, yasalara uymayı ve daha fazlasını içerir, çevresel ve enerji bilinci uygulamalarının tüm iş kararlarına entegrasyonunu kapsar. Opel/Vauxhall, uygun hedefler belirleyerek, gerekli kaynakları sağlayarak ve yönetim sistemlerini uygulayarak çevresel ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Aşağıdaki Çevre / Enerji Prensipleri, hedefleri belirlemekte ve Opel personeline günlük çalışmalarının yürütülmesinde bir çerçeve sunmaktadır.

 

  • Çevreyi koruma ve iyileştirme amacımıza bağlıyız. Bu, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında atık ve emisyonların azaltılması, kaynakların korunması, enerji ve geri dönüşüm malzemelerinin tasarruf edilmesini içerir.
  • Emisyon kirliliğini ortadan kaldırmak için alternatif güç sistemleri ve sürdürülebilir mobilite hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz.
  • Enerji verimli ürün ve servisleri desteklemeye devam edeceğiz ve enerji performansını iyileştiren tasarımlar yapacağız.
  • Teknik açıdan dengeli ve mali açıdan sorumlu çevre yasa ve yönetmeliklerinin geliştirilmesi için hükümet kurumlarıyla çalışmaya devam edeceğiz.
  • Opel'in enerji kullanımı, tüketimi, verimliliği ve çevre ile ilgili olarak sorumlu olduğu yasal ve diğer şartları içeren uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğiz.
  • Üretim tesislerimizde ISO 14001 veya EMAS sertifikalı yönetim sistemleri ile çevre korumasını yönetmeye devam edeceğiz. Üretim yapılmayan tesislerimiz için, risk değerlendirmelerine göre gerekli yönetim sistem düzeyi belirlenecektir. Üretim tesislerimizin büyük bir kısmında, enerji performansı ISO 50001 sertifikalı yönetim sistemleriyle yönetilir. Bu sistemleri tüm üretim tesislerinde hayata geçirmek için bir strateji geliştiriyoruz. Çevre ve enerji performansını artırmak için yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştireceğiz.
  • Tedarikçilerden ISO 120001 / ISO 50001 veya eşdeğer sertifikalı sistemleri kullanmalarını talep edeceğiz. Buna ek olarak, tedarikçilerimizi seçerken çevresel ve enerji performansı kriterlerini göz önünde bulunduracağız.
  • Bireylerin farkındalığını ve sorumluluğunu artırmak ve riskimizi daha iyi kontrol edebilmek için çevresel/enerji operasyonel görevlerimizi, üretim sistemimize, planlamamıza, bakım ve lojistik operasyonumuza entegre etmeyi sürdüreceğiz.
  • Çevresel ve enerji performansıyla ilgili olarak iç ve dış paydaşlarımızla açık iletişim halindeyiz ve çevresel farkındalığı, biyolojik çeşitliliği ve enerji bilincini geliştiren girişimleri aktif olarak destekliyoruz.
  • Kurumumuzu, enerji verimliliği yüksek bir şirkete dönüştürmeyi taahhüt ediyoruz.