Skip To Content
Opel'im Varsa Engel Tanımam

Opel'i̇m varsa engel tanımam!

ÖTV muafiyeti hakkından yararlanmak isteyen engelli bireylerimiz için hayallerindeki Opel’e kavuşmak çok kolay. Formu doldur, seni hemen arayalım.

Opel'im varsa engel tanımam!

ÖTV muafiyeti hakkından yararlanmak isteyen engelli bireylerimiz için hayallerindeki Opel’e kavuşmak çok kolay. 

Formu doldur, seni hemen arayalım.

Sıkça Sorulan Sorular

Soruların cevapları için lütfen soruların üzerine tıklayınız.

Engelli ibrazlı sürücü belgesi almak için engel yüzdesi önemli midir?

B sınıfı- engelli ibrazlı ehliyet bulunduran bireyler ÖTV imkanından yararlanabilir. ÖTV'siz araç sahibi olmak için herhangi bir engel yüzdesine ihtiyaç yoktur.

Engelli bir yakınım var, ÖTV indiriminden yararlanabilir miyim?

Sağlanan ÖTV indirimi sadece engelli bireyler için tanınan bir haktır ve bu haktan yararlanmak için aracın engelli bireyin üzerine kayıtlı olması gerekmektedir.

Engel oranım %90’ın altındaysa ÖTV muafiyetinden yararlanabilir miyim?

Engellilik derecesi %90’ın altında olan malûl ve engelliler, ilgili sağlık kurullarından rapor temin etmeli ve kendi üstlerine tescil edilmiş taşıtların, engellilik durumuna göre uyarlandığını belirten Motorlu Araç Tescil Belgesi’ni onaylanmış örneği ile Araçlar İçin Teknik Belge ve Proje Raporu’nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine iletmeleri halinde ÖTV’den muaf kalabilirler.

%90’ın üzerinde engelli bir birey olarak ÖTV indiriminden nasıl yararlanabilirim?

%90 üzerinde engelli olup 18 yaşını dolduran fert için mesul kişilerin kararı gereklidir. %90 üzerinde engelli olup engel sebebi demans ise yine vasi kararı, senilite ise İl Sağlık Kurulu’ndan alınan rapor da gereklidir. Sağlık raporu süreliyse süre bitiminde rapor yenilenip Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi’ne muhakkak raporu götürmek gereklidir.

Engelli bir bireyim, ilk araç alımımda ÖTV çıkar mı?

Aşağıdaki yasada belirtilen şartlara uymanız durumunda beş yılda bir defaya mahsus ÖTV’den muaf olabilirsiniz.

 

  -  87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler ve yine 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler 

 

Zihinsel engelli bireyler ÖTV indiriminden faydalanabilir mi?

Engel yüzdesi %90 veya daha fazla olan bireyler engel türü farketmeksizin ÖTV indiriminden faydalanabilirler.

Engelli birey üzerine olan bir aracın ilk alımından sonra aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunda yeni alınacak olan araç için ÖTV ödenir mi?

İlk satın alınan aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunda, ikinci bir sıfır araç alımında da aynı istisnadan yararlanılabilir. (İlk araç satın alım tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olsa bile.)

Engelli bireyler araçlarını aldıktan beş yıl sonra engeli olmayan bir kişiye ÖTV ödemeden satabilirler mi?

Kanunlara göre ÖTV istisnasından yararlanan malûl ve engellilerin aracı beş yıl kullandıktan sonra satmaları durumunda aracı satın alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir ve ÖTV’siz satış yapılabilir.

ÖTV kanunun tam içeriği nedir?

Yasanın geçtiği tam hüküm aşağıdaki gibidir:

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7.’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; - 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

 

- 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dahil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olanlar ile sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye ve ya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

 

- 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

 

- Yukarıda belirtilen araçların anılan malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir. (Sirkülerden alınmıştır.)

Engelli bireyin vefat etmesi halinde ailesinden ÖTV ödemesi istenir mi?

Kanunlara göre ÖTV muafiyetiyle alınan araçların veraset yoluyla bir başkasına aktarılmasında ÖTV aranmaz.

 

  Ancak, vefat eden engelli bireyden mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal veya hakkın devredilmemesi durumunda taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya aktarılması, devralan mirasçı açısından veraset yoluyla geçmesi olarak değerlendirilmez.

                                                          

  Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, veraset yoluyla intikal olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

Engelli raporu olan bir birey hangi motor seçeneklerinde Opel araç sahibi olabilir?

1 Ocak 2024 itibarıyla ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 1.591.200 TL’yi aşmayan motor ve model seçenekleri tercih edilebilir.

Kaza sonucu vücudunun fonksiyonlarını sonradan kaybeden biri ehliyetini nasıl değiştirir?

  Vucüt fonksiyonları zarar görmüş bireyler yazılı sınava girmeden sağlık raporlarına göre düzenlenmiş özel araçlarla eğitim aldıktan sonra direksiyon sınavına girmelidir. Bu sınavda başarılı olan sürücüler engelli sürücü belgesi almayı başarırlar.

ÖTV muafiyetiyle alınan aracı kim kullanabilir?

ÖTV muaf olarak satın alınmış aracın sahibi olan engelli bireylerin birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler ve %90 ve üzeri için engellilik yüzdesine sahip bireylerin (birinci, ikinci ve üçüncü derece) yakınları kullanabilir.

İşitme engelli bireyler nasıl ehliyet alabilir?

  İşitme engellilerin kayıt olunan sürücü kurslarında uzman bir eğitmen tarafından özel teorik ve direksiyon eğitimi almaları gerekir.

 

  İlgili kanundaki değişkenlik gösterebilecek uygulamalar hakkında, yol göstermesi amacıyla sitemizde yayınlanan bu açıklama, ilerleyen zamanlarda referans olarak gösterilemez. Güncel kanun değişikliklerini Resmî Gazete’den takip etmenizi tavsiye ederiz.

 

  Bahsi geçen kanunlardaki değişikliklere ilişkin Opel’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ehliyet Durumu

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre 1 Ocak 2016’dan itibaren, eskiden H sınıfı olan engelli ehliyetleri A veya B sınıfı olarak verilmektedir.

 

B sınıfı ehliyet almak için yaşınızın 18, A sınıfı ehliyet almak için yaşınızın en az 20 olması gerekmektedir.

 

Her iki ehliyete sahip olmak için engelli vatandaşlarımızın en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

 

Avrupa standartları gereğince eğer A sınıfı ehliyet alacaksanız geçmiş son iki yılda A2 ehliyetine sahip olmuş olmanız gerekmektedir.

 

Engelli vatandaşlar, yazılı ehliyet sınavına girip engel durumlarına göre aldıkları direksiyon derslerinden sonra özel aparatlı araçlar ile sınava girerler ardından başarılı olma durumunda ehliyetlerine sahip olabilirler.

 

Engelli sürücüler, tam teşekküllü hastanelerden aldıkları sağlık raporlarına göre özel donanımlı araçları kullanabilirler.

 

7061 sayılı Kanun’un 72. maddesiyle, engelliler tarafından ÖTV’siz alınabilen binek otomobillere ilişkin iki temel değişiklik yapılmıştır.

 

Bunlardan ilki 7061 sayılı kanunla motor silindir hacmi sınırlaması kaldırılmasıdır. Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren engelliler tarafından alınan binek otomobiller motor silindir hacmine bakılmaksızın ÖTV muafiyetinden yararlanabilecektir.

 

Motor silindir hacmine ilişkin sınırlar kalkmış olmakla birlikte yapılan ikinci değişiklikle binek otomobiller için parasal bir üst sınır getirtilmiştir. Buna göre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren engelliler tarafından alınan binek otomobillerin bedeli 1.591.200 TL’yi aşıyorsa ÖTV muafiyetinden yararlanılmayacaktır. Bu toplam bedel özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil toplam fiyatı ifade etmektedir.